NOVICE

Znakovni jezik, gluh, gluhota, gluhonem, govorica rok, enoročna, dvoročna abeceda