TEČAJI

OSNOVNI TEČAJ ZNAKOVNEGA JEZIKA

Opis
Tečaj poteka v majhni skupini do 15 tečajnikov. Izvaja se v sklopu Zavoda ŠOLT. Veliko je poudarka na praktičnih in vizualnih vajah. V tečaj bo vključen tudi ogled videoposnetkov. Vaje potekajo ob posnemanju posameznih mimik in kretenj. 


Vsebina
Na tečaju se bomo seznanili z osnovami komunikacije z gluhimi po različnih poteh (kretnja, obrazna mimika in telesna govorica). Spoznali bomo osnove kretenj (vljudnostni izrazi, zaimki, vprašalnice, nikalnice, glagoli, posamezne besede, besedne zveze), posebnosti znakovnega jezika, razlike v podobnih znakih znakovnega jezika in prstno abecedo.

Oblike in metode dela

Delo poteka v obliki skupinskega dela, v skupini največ 15 tečajnikov. 

Trajanje in lokacija tečaja:

 • Tečaj poteka enkrat tedensko 17.00 - 20.00 ure, pet zaporednih sred.

 • Lokacija: Bežigrad, Vojkova 63 (modra steklena stavba med Min. za obrambo in Ekonomsko fakulteto).


Cilji tečaja

 • spoznavanje osnov komunikacije z gluhimi in naglušnimi

 • pridobitev večje samozavesti pri vzpostavljanju stikov z gluhimi uporabniki  slovenskega znakovnega jezika

 • obvladanje enoročne in dvoročne prstne abecede

 • obvladanje mimike in pantomime

 • večja sposobnost branja telesne govorice in mimike sogovornika

 • obvladanje minimalnih osnov znakovnega jezika (pozdravi, predstavitve, vprašanja)

 • večja socialna občutljivost za sočloveka
   

Zakaj se odločiti za tečaj?

 • lažja komunikacija z gluhimi in naglušnimi

 • aktiviranje vizualnega spomina in prstne motorike

 • dobrodošla razširitev znanja tujih jezikov

 • osvojiti znanje tujega jezika, ki je edini neverbalni tuji jezik

 • spoznati pobliže svet gluhih in kulturo gluhih

 • boljše predznanje za uspešno delo z gluhimi ali naglušnimi osebami

 
Zakaj naj bi zaupali ravno meni?
Sem certificirani tolmač znakovnega jezika, ki izhaja iz gluhe družine in pozna kulturo gluhih, posebnosti in potrebe iz sveta gluhih. Potrudil se bom, da vam približam ta svet sporazumevanja brez govora. 

Cena tečaja

Zavod ŠOLT, Učilnica G,
Vojkova 63, Bežigrad Ljubljana

NADALJEVALNI TEČAJ ZNAKOVNEGA JEZIKA - PRIHAJA KMALU!

BANNER 2.png

Vas zanima, kako se sporazumevati v znakovnem jeziku in se želite naučiti nekaj osnov? Kliknite na spodnjo povezavo in poslali vam bomo BREZPLAČEN priročnik enoročne abecede na vaš elektronski naslov.

Imate vprašanje?
Pošljite nam mail!

Hvala! Odgovorili bomo v najkrajšem času!